Privacybeleid Saloncj betreffende de webshop

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03-11-2017.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Salon cj. U dient zich ervan bewust te zijn dat Salon cj niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Salon cj respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Salon cj of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Salon cj of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van [Salon cj] of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Salon cj
Wijde Noorderhorn 10

8601 EB Te Sneek

0611467746

KVK 60742712 ( support for rent en Salon cj)

info@Saloncj.nl

Privacy policy

On 20-02-2017 this page has been updated.

We are aware that you trust us. It is our responsibility to protect your privacy. On this page you can read which data we collect when you visit our website, why we collect these data and how we improve your experience using our website based on these data. So you will understand how we work.

This privacy policy applies to the services of Salon cj. You must know that Salon cj is not responsible for the privacy policy of other websites and other sources. By using our website you acknowledge to accept our privacy policy.

Salon cj respects the privacy of all the visitors/users of its website and ensures that all personal information which you will give us, will be dealt with in a strict confidential manner.

How we use the collected data

Our Services

When you order one of our services/products then we will ask for personal data like name, birthdate etc. These data will be used to execute your order. These data will be stored on a security server owned by Salon cj or by a third party. We will not combine your personal data with other data.

Communication

When you send emails or other messages to us it will be possible that we will save these messages. Sometimes we will ask for your personal data when this is relevant. This enables us to answer your questions and requests. These data will be stored on a security server owned by Decotr Living or by a third party. We will not combine your personal data with other data.

Cookies

We collect data for research to get a better insight in our clients in order to tailor our services/products.

This websites uses cookies. A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user’s web browser while the user is browsing the website. Every time the user loads the website, the browser sends the cookie back to the server to notify the website of the user’s previous activity. This information gathered by the cookie will be stored on the security server of Salon cj  or by a third party. We use this information to see how you use the website and to make reports on website activity in order to offer you other services and products related to your activity on internet.

Purpose

We collect and use this information for no other purposes than described in our private policy unless we have received your permission to do otherwise.

Third Parties

We will not provide your data to other parties. In some cases your data will be shared internally but our personnel signed a non disclosure contract to respect the confidentiality of your personal data.

Alterations

This privacy policy is tuned to the current status of our website. Adjustments or changes on our website can lead to changes in the privacy policy. So we advise you to read our privacy policy on a regular basis.

Personal Data Options

We offer all visitors the possibility to look at, to change or to delete all personal data which has been provided to us.

Adjustments and termination/removal of Newsletter

At the bottom of all our mails you will find the possibility to adjust your personal data or to terminate the newsletter.

Adjustments/Removal communication

If you would like to alter your personal data or to remove these from our files then you can contact us. See below for contact information.

Switch off cookies

Most browsers are set up to accept cookies but you can set up your browser to refuse cookies or to notify you when a cookie is being sent to you. It is however possible that some services and functions on our website and on other website do not function properly when you have switched off cookies on your browser.

Questions and Feedback

We check on a regular basis if we comply with the privacy policy. If you have questions about our privacy policy do contact us:

Saloncj
Wijde Noorderhorn 10 8601 EB Sneek
Phonenumber: 0611467746
E-mail: info@Saloncj.nl